ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

תיקיות מיוחדות


ש
שלום
200 POSTS
: August 15, 2021, 8:34 pm

על אף שכרגיל כשמקישים על * חוזרים לתפריט הקודם, וכשמקישים על # מגיעים לאפשרויות מערכת, וכמקישים על מקש שלא הוגדר שומעים "מקש זה לא מוגדר", מהיום ניתן להגדיר שלוחות בשמות: star שאם בתפריט זה יש תיקיה בשם זה, אזי כשהמשתמש יקיש *, במקום שיוחזר לתפריט הקודם, הוא ייכנס לתיקיה star, שבה ניתן להגדיר מה שרוצים, בדיוק כמו כל שלוחה אחרת.כמו כן ניתן להגדיר תיקיה בשם # או  hash שתחליף את ההתנהות הרגילה של מקש סולמית, (מומלץ להשתמש ב hash ולא ב #, מכיון שלא ניתן לשלוח # ב URL ועל כן לא יוכלו ליכנס באתר לתיקיה זו כל זמן שלא ישנו את השם שלה.וכן ניתן להגדיר תיקיה בשם invalid שתחליף את ההתנהגות הרגילה של הקשה על מספר שלוחה שלא קיים.בהצלחה