ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

שמיעת הקלטות


0
0765997832
20 POSTS
: February 22, 2022, 5:20 pm
כשמקשיבים להקלטות בתוך הקו.מה האפשרויות לזוז אחורה או קדימה?או שצריך להתקין לבד. בהגדרות השלוחה?

0
0765997832
20 POSTS
: February 22, 2022, 7:14 pm
היות ולא קבלתי תשובה.ניסיתי לערוך מחדש. אבל המערכת לא קולטת. ואין אפשרות לנוע התוך ההקלטה אחורה וקדימה.האם יש פתרון לזה?

ש
שלום
200 POSTS
: February 22, 2022, 7:22 pm
@0765997832 ברירת מחדל בא"י1-3 15 שניות קדימה/אחורה4-6 הקובץ הקודם/הבא7-9 3 דקות קדימה/אחורהניתן לשנות בהגדרות הכלליות, ואז זה חל על כל המערכתאו בהגדרות השלוחה, ואז זה חל רק על השלוחה הנוכחית

0
0765997832
20 POSTS
: February 22, 2022, 7:25 pm
@שלום ניסיתי והוא אומר שאין כזה אופציה.אולי בגלל שזה במספר האמריקאי?מה אפשר לעשות שם?

ש
שלום
200 POSTS
: February 22, 2022, 7:27 pm
@0765997832 נא לכתוב לי באיזה שלוחה זה, ומה קורה כשאתם מקישים על מקש כלשהוא