ESEQ Technology Forum
Where hotlines speak!

שמירת ההקלטות (שהושארו בשלוחת "השארת הודעות למערכת") בכמה מקומות במערכת ואפילו גם במערכת אחרת


ש
שלום
200 POSTS
: May 4, 2022, 6:28 pm
מכיון שבכל שלוחה מסוג "השארת הודעות למערכת (voicemail) ניתן להגדיר שההודעה תישלח למייל שמגדירים בשלוחה.ומכיון שאפשר להעלות קבצים למערכת באמצעות המייל ([עיין כאן](http://forum.eseqtech.com/topic/241/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C))ועל כן ניתן באופן זה להגדיר בהגדרה של כתובת המייל שאליו נשלחות ההודעות כתובת מייל בהתאם לאמור בקישור הנ"ל, (את הנתיב-נושא האימייל אפשר להגדיר בשדה נוסף שעולה אחרי שמזינים את כתובת המייל) וכך ניתן להגדיר שההודעות יישמרו במיקום נוסף במערכת.טיפ 1: מכיון שאפשר להגדיר שההודעה תישלח לכמה כתובות אימייל (מופרדות בפסיק , ) על כן ניתן באופן זה להגדיר שההודעה תישמר במכה שלוחות שונות במקביל.טיפ 2: באותו אופן של העלאת קבצים במייל ניתן להגדיר שיישמר במערכת אחרת לגמרי, ודו"ק.בהצלחה רבה